Oposicions

PUNTUACIÓ PROVISIONAL CONCURS OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ INFERMER/A SALUT PÚBLICA


RESOLUCIÓ de 23 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de infermers i infermeres de salut pública (A2-S03-01), funcionaris o funcionàries de administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició.

✅ Enllaç al llistat (04/09/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/09/04/pdf/2023_9034.pdf

📝 Al·legacions en :

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

📅 Del 05/09/23 al 18/09/23
To top