Oposicions

PROVISIÓ GERENTA DEPARTAMENT LA PLANA


RESOLUCIÓ de 4 d’octubre del 2023, del conseller de Sanitat, per la qual es proveeix la plaça de gerenta del Departament de Salut de La Plana (lloc 9317), dependent de la Conselleria de Sanitat, pel procediment de lliure designació

https://dogv.gva.es/datos/2023/10/13/pdf/2023_10276.pdf
To top