Oposicions

PRÒRROGA DEL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS (PORH 19-21) AL 2024


RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2023, del conseller de Sanitat, per la qual es prorroga la vigència del Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2019-2021 del personal de gestió directa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública» aprovat per Decret 7/2019, de 25 de gener, del Consell. ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/27/pdf/2023_13064.pdf
To top