Oposicions

Plantilles provisionals de respostes dels exercicis:


Plantilles provisionals de respostes dels exercicis:

Infermer/a especialista Obstètric- ginecològic/a (OPO 2017-18):

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/131_ENFERMERA_ESP_OBST_GINE_VAL_LIBRE_TL_PI_firmado.pdf

Metge/a d’urgència hospitalària (OPO 2017-18-Est19) :

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/131_A1_MEDICO_A_URGENCIA_HOSP_LIBRE_PI_firmado.pdf

Tècnic/a mitjà de Prevenció Riscos Laborals (OPO 2017-18):

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/131_TECNICO_A_INTERMEDIO_PRL_LIBRE_firmado.pdf

Enginyer/a d’Aplicacions i Sistemes (OPO 2017-18):

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/131_INGENIERO_A_APLICACIONES_SISTEMAS_LIBRE_PI_firmado.pdf

📝 Al·legacions 🖥️:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

📅 Del 21/9/22 al 27/9/22
To top