Oposicions

PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPOSTES DE L’EXERCICI DEL DIA 21/02/24 (SENTÈNCIA)


📌 MÈDIC / METGESSA D’URGÈNCIA HOSPITALÀRIA (OPE 2014-15-16)

🕹️ Full d’anotacions provisional de correcció de l’exercici celebrat el dia 21 de febrer de 2024, del concurs- oposició per a la provisió de vacants de metge/a d’urgència hospitalària d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (resolució de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de 30 de gener de 2017), en compliment de la sentència ferma recaiguda en el procediment ordinari 2-367-2021 de la Secció 2a de la Sala del Contenciós- -Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

✅ PLANTILLA PROVISIONAL ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2024/02/56115-131_MED_URG_HOSP_SIA67408_SENTENCIA_PLANILLA_PROV.pdf

_________

📝 Al·legacions 🖥️:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

📅 Del 23/02/24 al 29/02/24
To top