Oposicions

Oposicions SMS 2019, 2020, 2021 i Pla Estabilització INFERMERIA 850 PLACES


SERVICI MURCIÀ DE SALUTOposicions SMS 2019, 2020, 2021 i Pla Estabilització INFERMERIA 850 PLACESLLISTAT DEFINITIU D’APROVATS INFERMERIA I PRESENTACIÓ DE MÈRITS🛎️ Resolució definitiva de aspirants aprovats, suspensos i no presentats en la fase d’oposició. ⤵️⤵️:

https://www.murciasalud.es/documents/153065/0/RESOLUCION+DEFINITVA+PUNTUACION+OPOSICION.pdf/4452f59b-aebe-468f-abbc-028daee8bea2?t=1711028558140

✅ Llistat definitiu d’aspirants que han superat l’exercici únic, per orde alfabètic. ⤵️⤵️:

https://www.murciasalud.es/documents/153065/0/ENF++LIBRE+aprobados_nombre+%281%29.pdf/0ba90572-619b-65ac-5bca-3f4f1b91b5ad?t=1711028717344

📝Termini presentació de mèrits Telemàticament ⤵️⤵️:

📆 Del 22/03/2024 al 09/04/2024

https://sede.carm.es/sms/seleccion/oposiciones/
“Presentar mèrits”,
o bé, a través de la pàgina ⤵️⤵️:

www.murciasalud.es/oposicionsms

▪️“Ofertes d’ocupació 2019, 2020, 2021 i Pla
d’Estabilització d’Ocupació Temporal”

▪️apartada “Gestions i
tràmits/Inscripcions, esmenes, devolució de taxes, etc
To top