Oposicions

NOUS ANNEXOS PLACES OFERIDES CHGUV (Consorci Hospital General Universitari de València)


NOUS ANNEXOS PLACES OFERIDES CHGUV

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2022, del president del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), que modifica la Resolució de 25 de maig 2022, per la qual s’adapten les ofertes d’ocupació pública del CHGUV, aprovades i pendents de convocatòria, en execució de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Enllaç al DOGV (20/12/22):

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/20/pdf/2022_12072.pdf
To top