Oposicions

NOU LLISTAT I ADJUDICACIÓ DESPRÉS DE RECURSOS PLACES DE GESTIÓ SANITÀRIA SERVEIS CENTRALS


RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es corregeix errors de la Resolució de 28 de juny de 2022, per la qual, en estimació de recursos de reposició, es modifica la Resolució de 7 de setembre de 2021, per la qual es publica la resolució definitiva del concurs general per a la provisió de llocs no bàsics de gestió sanitària de naturalesa funcionarial, sector administració Especial dependents dels serveis centrals, direccions territorials de Sanitat i Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al DOGV :https://dogv.gva.es/datos/2022/08/09/pdf/2022_7502.pdf
To top