Oposicions

MODIFICACIÓ TRIBUNAL OPOSICIÓ SEGURETAT ALIMENTÀRIA


RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el Concurs -oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària (A1-S03-03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2022/10/10/pdf/2022_9127.pdf
To top