Oposicions

Modificació plantilla del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón


RESOLUCIÓ 2023-RH-92-JUR de 3 de febrer de 2023, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual es fa públic l’acord del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, de data 14 de desembre de 2022, de modificació de la plantilla orgànica 2022, amb la amortització de places de funcionaris i creació de places estatutàries.

✅ Enllaç al DOGV (15/2/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/02/15/pdf/2023_1234.pdf
To top