Oposicions

Modificació composició del tribunal de Mèdic/a de Família EAP, Dietista nutricionista i Logopeda.


📝 Etapa: (Modificació composició del tribunal)

Mèdic/a de Família EAP (OPO 2017-18-Est19)

🖥️ Adreça web:http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/-0101_MEDICO.FAMILIA.EAP_MODIF_TRIB_casval_firmado.pdf
_________
Dietista nutricionista (OPO 2017-18-Est19)

🖥️ Adreça web:http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/-010_DIETISTA.NUTRICIONISTA_NOMBRA_TRIB_casval_firmado.pdf
_________
-Logopeda (OPO 2017-2018)

🖥️ Adreça web:http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/-010_LOGOPEDA_NOMBRA_TRIB_casval_firmado.pdf
To top