Oposicions

MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL CONCURS DE MÈRITS LLEI 20/21


Resolució de la directora general de Personal per la qual es modifica la resolució de 7 de novembre de 2023, per la qual es designen les persones integrants dels tribunals per al desenvolupament i execució del procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits.

📌 Subgrup C2 de personal estatutari sanitari

📌 Subgrup C2 de personal estatutari de gestió i serveis

📌 Agrupació professional (AP)


https://www.gva.es/descarregues/2023/11/45951-101_MOD_TRIB_C2_AP_20231117_firmado_firmado.pdf

▪️TCAE

▪️TFAR

▪️Aux Administratiu/a

▪️Zelador/a

▪️Obrer

▪️Calefactor/a

▪️Fuster/a

▪️Conductor/a

▪️Costurer/a

▪️Electricista

▪️Emprat/a bugaderia

▪️Lampista/a

▪️Governant/a

▪️Netejador/a

▪️Locutor/a

▪️Mecanico/a

▪️Perruquer/a

▪️ Peó/Peona

▪️Marmitona

▪️Pintor/a

▪️Telefonista

To top