Oposicions

MODIFICACIÓ BASES CONVOCATORIES CHGUV CONSORCI HOSPITAL GENERAL VALÈNCIA


RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es modifiquen les bases generals que han de regir diversos processos selectius d’ingrés o accés de personal al CHGUV, derivats de la execució d’ofertes d’ocupació pública dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022, del CHGUV.

Enllaç al DOGV

Annexos de places:

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/22/pdf/2022_10910.pdf
To top