Oposicions

MINISTERI DE L’INTERIOR. Infermers d’institucions penitenciàries (codi 0911)


Infermers d’institucions penitenciàries (codi 0911)

▪️Etapa: Convocatòria ( Bases i obertura de termini): Enllaç al BOE

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/boe-a-2022-11250.pdf

▪️ Places: 59

📅 Del 8/7/22 al 7/9/22

Inscripció en Proves Selectives del punt d’accés general:http://administracion.gob.es/pag/ips
To top