Oposicions

MINISTERI DE L’INTERIOR. Facultatiu de sanitat penitenciària (codi 0900)


Facultatiu de sanitat penitenciària (codi 0900)

Fase: Convocatòria

Etapa: (Bases i obertura de termini). Adreça web 🖥️:https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/boe-a-2022-11251.pdf

-Places: 80 (70 Medicina Familiar i Comunitària i 10 Psiquiatria)

📅 Del 8/7/22 al 7/9/22

Inscripció en Proves Selectives del punt d’accés general :http://administracion.gob.es/pag/ips
To top