Oposicions

LLISTATS PROVISIONALS D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EXERCICI 2022 I ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 DIVERSES CATEGORIES.


CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ

🛎️RESOLUCIÓ 2023-RH-991-JUR de 23 d’octubre de 2023, del president del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual s’aproven els llistats provisionals d’aspirants admesos i exclosos en l’oferta d’ocupació pública ordinària de l’exercici 2022 i l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació temporal vinculada a l’article 2 de la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i excepcional d’ús de llarga duració, disposició addicional 6a i 8a de la Llei 20/2021, per a la provisió de vacants de diferents categories professionals en la plantilla de personal laboral del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Aplicació dels efectes de la sentència 87/2023, de 9 març de 2023, a l’estat de tramitació dels processos d’execució de l’OPE ordinària i OPE’s d’estabilització.

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/15/pdf/2023_12258.pdf

📝 Reclamacions al llistat :Del 18/12/23 fins al 02/01/24
To top