Oposicions

LLISTATS DEFINITIUS OPOSICIONS (DATA I LLOC D’EXAMEN).


RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de laboratori d’anàlisi microbiològica (A1-S03-05), personal funcionari d’administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat DOGV (3/10/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/10/03/pdf/2022_8590.pdf

📅 Data: Divendres 2/12/ 2022.

⏰ Hora: 15.00 h.
_________
🏥 Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.

▪️ Edifici de Direcció, Administració i Docència.(Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València).

✅ Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top