Oposicions TREBALL

LLISTATS DEFINITIUS OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES (DATA I LLOC D’EXAMEN).


RESOLUCIÓ de 10 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs – oposició per a la provisió de vacants dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de:

▪️ Facultatiu o Facultativa especialista de Cirurgia Toràcica.

Enllaç al llistat DOGV (4/4/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2268.pdf

▪️ Facultatiu o Facultativa especialista de Medicina Nuclear

Enllaç al llistat DOGV (4/4/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2271.pdf

▪️ Facultatiu o Facultativa especialista de Medicina Preventiva i Salut Pública

Enllaç al llistat DOGV (4/4/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2272.pdf

▪️ Facultatiu o Facultativa especialista de Neurocirurgia

Enllaç al llistat DOGV (4/4/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2273.pdf

🏥 Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.Edifici de Direcció, Administració i Docència.Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València.

📅 Data: dissabte 14/5/ 2022.

⏰ Hora: 09.00 h.

Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top