Oposicions

LLISTATS DEFINITIUS BORSA EDICIÓ 20 CONSELLERIA DE SANITAT C. V


Publicat llistat definitiu de l’Edició 20 de les Llistes d’Ocupació Temporal de la Conselleria de Sanitat

▪️ Publicació i entrada en vigor el 15/2/2023


✅ En pag. Web Conselleria en llistes d’ocupació temporal… Anar a consultes i a l’enllaç del llistat definitiu ed 20⤵️⤵️:

http://www.san.gva.es/web/dgrhs/consultas

🔺 Contra la present resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’1 mes, o recurs contenciós- administratiu en el termini de 2 mesos a partir del dia següent de la publicació

📝 Reclamacions al llistat definitiu de bossa ed. 20 :

📅 A partir del 16/2/23.
To top