Oposicions

LLISTATS DEFINITIUS BORSA ED. 19 CONSELLERIA DE SANITAT


Publicat llistat definitiu de l’Edició 19 de les Llistes d’Ocupació Temporal de la Conselleria de Sanitat

▪️Publicació i entrada en vigor el 25/8/2022

En pag. Web Conselleria en llistes d’ocupació temporal… Anar a consultes i a l’enllaç del llistat definitiu ed 19:http://www.san.gva.es/web/dgrhs/consultas

RESOLUCIÓ de 25 d’agost de 2022 de la directora general de Recursos Humans per  la qual es publiquen els llistats definitius de l’Edició 19 de les Llistes d’Ocupació Temporal convocats per Resolució d’1 de desembre de 2021 de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç a la resolucióhttps://www.gva.es/downloads/WF/EP/resol_listado_def_ed19_val_firmado.pdf

🔺 Contra la present resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’1 mes, o recurs contenciós- administratiu en el termini de 2 mesos
To top