Oposicions

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ CONVOCATÒRIES COSSOS SUPERIORS TÈCNICS DE SALUT PÚBLICA ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT


🛎️ RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del funcionaris o funcionàries d’administració Especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició

📌 Cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària i laboratori (A2-S03-02)

✅ Enllaç al llistat DOGV (24/05/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/05/24/pdf/2023_5512.pdf
_________
📌 Cos Superior de Gestió de Salut Pública, escala Sanitat Ambiental (A2-S03-03)

✅ Enllaç al llistat DOGV (24/05/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/05/24/pdf/2023_5524.pdf
________
📌 Cos Superior de Gestió de Salut Pública, escala Seguretat Alimentària (A1-S03-03)

✅ Enllaç al llistat DOGV (24/05/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/05/24/pdf/2023_5534.pdf
_________
📌 Cos Superior de Gestió de Salut Pública, escala de laboratori d’Anàlisi Microbiològica (A1-S03-05)

✅ Enllaç al llistat DOGV (24/05/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/05/24/pdf/2023_5536.pdf
_________
📝 AL·LEGACIONS PUNTUACIÓ FASE CONCURS ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

📅 Del 25/05/23 Al 07/06/23

✅ Contra la present resolució es podrà interposar els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top