Oposicions

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ CONVOCATÒRIA CONSOLIDACIÓ GESTIÓ D’ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA DE LA GENERALITAT (A2-S02)


RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat (A2-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició.

✅ Enllaç al llistat DOGV (24/05/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/05/24/pdf/2023_5439.pdf

📝 AL·LEGACIONS PUNTUACIÓ FASE CONCURS ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

📅 Del 25/05/23 Al 07/06/23

✅ Contra la present resolució es podrà interposar els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top