Oposicions

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIÓ CONCURS OPOSICIÓ FE MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA


ACORD de 25 de setembre de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de Facultatiu o Facultativa especialistes de Medicina Preventiva i Salut Pública d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, pel ordre de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (13/10/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/10/13/pdf/2023_10138.pdf

📝 AL·LEGACIONS EN ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

📅 Del 16/10/23 al 27/10/23
To top