Oposicions

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIÓ CONCURS – OPOSICIÓ D’ANÀLISI MICROBIOLÒGICA (A1-S03-05)


📌 Cos superior tècnic de SALUT PÚBLICA de l’Administració de la Generalitat, escala de LABORATORI D’ANÀLISI MICROBIOLÒGICA (A1-S03-05)

🛎️ACORD de 29 de novembre de 2023, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs -oposició per a la provisió de vacants cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de laboratori d’anàlisi microbiològica (A1-S03-05), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat DOGV (15/12/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/15/pdf/2023_12526.pdf

📝 AL·LEGACIONS EN ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

📅 Del 18/12/23 fins al 02/01/24
To top