Oposicions

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIÓ CONCURS OPOSICIÓ AUXILIARS DE SALUT PÚBLICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT (C2-S02)


RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos de auxiliars de salut pública de l’Administració de la Generalitat (C2-S02), funcionaris i funcionàries de administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició.

✅ Enllaç al llistat (19/09/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/09/19/pdf/2023_9499.pdf

📝 AL·LEGACIONS EN ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

📅 Del 20/09/23 al 03/10/23
To top