Oposicions

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ZELADOR O ZELADORA


RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al llistat (DOGV 16/5/22) :https://dogv.gva.es/datos/2022/05/16/pdf/2022_3708.pdf

Procediment per a la presentació d’al·legacions i/o esmenes a l’admissió provisional en l’enllaç :

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

https://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_MANUAL_ALEG_SUBS.pdf

Del 17/5/22 al 30/5/22
To top