Oposicions

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ SALUT PÚBLICA ESCALA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LABORATORI


RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos en el Concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat,escala de seguretat alimentària i laboratori (A2-S03-02) funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al DOGV:https://dogv.gva.es/datos/2022/05/31/pdf/2022_4357.pdf

Procediment per a la presentació d’al·legacions i/o esmenes a l’admissió provisional en l’enllaç :
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp
https://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_MANUAL_ALEG_SUBS.pdf

Del 1/6/22 al 14/6/22
To top