Oposicions

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ AUXILIARS DE GESTIÓ SANITÀRIA (C2-S01)


RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos de auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/13/pdf/2022_4473.pdf

Procediment per a la presentació d’al·legacions i/o esmenes a l’admissió provisional en l’enllaç :

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

https://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_MANUAL_ALEG_SUBS.pdf

Del 14/6/22 al 28/6/22
To top