Oposicions

LLISTAT PROVISIONAL CONCURS – OPOSICIÓ INSPECTORS/AS FARMACÈUTICS /AS SERVEIS SANITARIS ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (A1-S5-02)


🛎️ RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’inspecció de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat, escala d’inspectors farmacèutics o inspectores farmacèutiques de serveis sanitaris (A1-S05-02), funcionaris i funcionàries de administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la relació d’aspirants i la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició

Enllaç al llistat DOGV (23/06/23)⤵️⤵️:https://dogv.gva.es/datos/2023/06/23/pdf/2023_6850.pdf
_________
📝 Al·legacions al llistat⤵️⤵️:https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp
_________
📅 Del 26/06/23 al 07/07/23

✅ Contra la present resolució es podrà interposar els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top