Oposicions

LLISTAT PROVISIONAL CONCURS – OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ FARMACÈUTICS /AS ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (A1-S02-02)


RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’Administració Sanitària de l’Administració de la Generalitat, *escala de farmacèutics o farmacèutiques d’administració sanitària (A1-S02-02), funcionaris i funcionàries de administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la relació d’aspirants i la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició.

Enllaç al llistat DOGV (23/06/23)⤵️⤵️:https://dogv.gva.es/datos/2023/06/23/pdf/2023_6930.pdf
_________
📝 Al·legacions al llistat⤵️⤵️:https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp
_________
📅 Del 26/06/23 al 07/07/23

✅ Contra la present resolució es podrà interposar els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top