Oposicions

LLISTAT OPOSITORS PER SENTÈNCIA REPETICIÓ 2 CAS 2 EXERCICI EXAMEN NEUROFISIOLOGIA CLINICA


RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, dictada en execució de la Sentència número 375/2019, del Tribunal Suprem, i de l’Acte d’aclariment de 26 de març, del recurs de cassació número 2116/2016, sobre la repetició del segon cas del segon exercici del concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatius especialistes en l’especialitat de Neurofisiologia Clínica de les institucions sanitàries de l’Agència Valenciana de Salut, convocat per la Resolució de 2 de març de 2009, del director general de Recursos Humans:

https://dogv.gva.es/datos/2023/10/13/pdf/2023_10145.pdf
To top