Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ TÉCNIC@ INTERMEDI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS, DATA I LLOC


RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica intermedi en prevenció de riscos laborals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat DOGV (27/6/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/06/27/pdf/2022_5539.pdf

🏢 Lloc: Universitat de València. Aulari Sud del Campus **dels **Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

📅 Data: Diumenge 18/9/22

⏰ Hora: 12.00 h.

✅ Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top