Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ TÉCNIC@ ESPECIALISTA RADIOTERÀPIA, DATA I LLOC


RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes de radioteràpia dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat DOGV (30/6/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/06/30/pdf/2022_5570.pdf

🏢 Lloc: Universitat de València. Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

📅 Data: Diumenge 25/9/22

⏰ Hora: 12.00 h.

Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top