Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN LABORATORI, DATA I LLOC


RESOLUCIÓ de 13 setembre de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el *concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes de laboratori dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat DOGV (26/9/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/09/26/pdf/2022_8359.pdf

🏢 Lloc: Universitat de València. Aularis Nord i Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

📅 Data: Diumenge 11/12/22

⏰ Hora: 9.00 h.

✅ Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top