Oposicions TREBALL

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ RADIODIAGNÒSTIC (DATA I LLOC D’EXAMEN)


RESOLUCIÓ de 21 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Radiodiagnòstic dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat DOGV (7/4/22): https://dogv.gva.es/datos/2022/04/07/pdf/2022_2597.pdf

🏢 Lloc: Universitat de València. Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

📅 Data: Diumenge 22/5/22

⏰ Hora: 12.00 h.

✅ Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top