Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA ADMINISTRATIU /ADMINISTRATIVA (C2 A C1) DESPRÉS D’EXECUCIÓ SENTÈNCIA DATA I LLOC


RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es executa la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana relativa al concurs oposició convocat per la Resolució de 25 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per a la promoció interna al grup C1, administratiu o administrativa de la funció administrativa, dirigida al personal estatutari del grup C2 que siga titular, amb destinació definitiva, o en reingrés provisional, o amb reserva de lloc, de places d’auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es publica la relació definitiva de persones admeses i s’anuncia el *lloc, data i hora de la prova.

✅ Enllaç al llistat DOGV (30/11/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/11/30/pdf/2023_11987.pdf

🏢 Lloc: Universitat de València. Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

📅 Data: Diumenge 28/01/24

⏰ Hora: 10.00 h.

_________
✅ Contra la present resolució podran interposar incident d’execució les 2 persones recurrents en els termes de l’article 109 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós- administrativa.
To top