Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ INFERMERS/AS INSPECTORS/AS GENERALITAT (DATA I LLOC D’EXAMEN).


RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’infermers o infermeres inspectors o inspectores de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat, (A2-S04), personal funcionari d’administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat DOGV (4/10/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/10/04/pdf/2022_8707.pdf

📅 Data: Dilluns 12/12/ 22.

⏰ Hora: 15.00 h.
_________
🏥 Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.▪️ Edifici de Direcció, Administració i Docència.(Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València).

✅ Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top