Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ INFERMER/A SALUT MENTAL, DATA I LLOC


RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de infermer o infermera especialistes en salut mental dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat DOGV (3/1/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/03/pdf/2022_12336.pdf

🏢 Lloc: Universitat de València. Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

📅 Data: Diumenge 12/2/23

⏰ Hora: 12.00 h.

✅ Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top