Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ FISIOTERAPEUTA DATA I LLOC


RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de fisioterapeuta dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat DOGV (1/11/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/09/01/pdf/2022_7330.pdf

Lloc: Universitat de València. Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

Data: Diumenge 6/11/22

Hora: 12.00 h.

✅ Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top