Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ ADMINISTRATIU/A DATA I LLOC


RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de administratiu o administrativa de la funció administrativa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat: DOGV (2/11/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/09/02/pdf/2022_7504.pdf

🏢 Lloc: Universitat de València.

▪️ Campus dels Tarongers: Aularis Nord i Sud (av. dels tarongers, s/n, 46022 València).

▪️ Campus de Blasco Ibáñez: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (av. Blasco Ibáñez, 32, 46010 València) i

▪️ Aulari VI (C/ Dr. Moliner, s/n, 46010 València)

La distribució d’aules es publicaran en la pàgina de Conselleria amb anterioritat a la data de l’exámen.

📅 Data: Diumenge 20/11/22

Hora: 10.00 h.

✅ Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top