Oposicions

LLISTA PROVISIONAL DE PUNTS DESPRÉS DE SENTÈNCIA. METGE/A D’URGÈNCIA HOSPITALÀRIA (OPE 2014-15-16)


📌 METGE/A D’URGÈNCIA HOSPITALÀRIA (OPE 2014-15-16)

🕹️ Resolució del Tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de metge/a d’urgència hospitalària d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (resolució de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de 30 de gener de 2017), en compliment de la sentència ferma recaiguda en el procediment ordinari 2-367-2021 de la Secció 2a de la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

https://www.gva.es/descarregues/2024/04/62349-63_MED_URG_HOSP_SIA67408_SENTENCIA_RES_PROV_CONC_cas_firmado.pdf
To top