Oposicions

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES CONCURS MÈRITS LLEI 20/21 PERSONAL FUNCIONARI


ℹ️ Categoria publicada (29/12/23)⤵️⤵️:

📌 Infermer/a de Gestió Sanitària i Salut Pública (A2-S03-01) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/49806-23_DIL_A2_ENFERM_GS_SP_S03_01_RES_LIST_DEF_INSCRITOS_firmado.pdf

_________

📌 Auxiliar de Salut Pública (C2-S02) (Concurs Mèrits Llei 20/2021).

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/49816-23_DIL_AUXILIAR_SP_S02_01_RES_LIST_DEF_INSCRITOS_firmado.pdf

_________

📌 Administratiu/a de Gestió Sanitària (C1-S01) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/49810-23_DIL_C1_ADVO_A_GS_RES_LIST_DEF_INSCRITOS_firmado.pdf

_________

📌 Auxiliar de Gestió Sanitària (C2-S01) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/49818-23_DIL_AUXILIAR_GS_C2_S01_RES_LIST_DEF_INSCRITOS_firmado.pdf

_________

📌 Subaltern/a de Gestió Sanitària (APF-S01) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/49808-23_DIL_SUBALTERNO_GS_APF_S01_RES__DEF_INSCRITOS_firmado.pdf

_________

📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top