Oposicions

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES CONCURS MÈRITS LLEI 20/21


ℹ️ Categories publicades (27/10/23)⤵️⤵️:

📌 EMPLEAT/EMPRADA BUGADERIA (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

https://www.gva.es/descarregues/2023/10/42354-23_EMPLEADO_LAVANDERIA_RES_DEF_INSCRITOS_casval_firmado.pdf

_________

📌 NETEJADOR/NETEJADORA (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

https://www.gva.es/descarregues/2023/10/42356-23_LIMPIADOR_A_RES_DEF_INSCRITOS_casval_firmado.pdf

_________

📌 PEÓ /PEONA (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

https://www.gva.es/descarregues/2023/10/42357-23_PEON_A_RES_DEF_INSCRITOS_casval_firmado.pdf
To top