Oposicions

LLISTA DEFINITIVA D’APROVATS 2° EXERCICI DESPRÉS DE SENTÈNCIA(FASE D’OPOSICIÓ)


📌 METGES (ESPECIALITAT NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA) (OPE 2007)

🛎️ Resolució del Tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatius especialistes en Neurofisiologia Clínica d’institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut, convocat per resolució de 2 de març de 2009 per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en la repetició del segon cas del segon exercici en execució de la sentència número 375/2019, del Tribunal Suprem, i de l’acte d’aclariment de 26 de març, del recurs de cassació número 2116/2016.⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2024/03/58558-53_FE_NEUROF_CLINICA_SENT_PROV_OPO.pdf
To top