Oposicions TREBALL

LISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ F. E. RADIOFISICA HOSPITALÀRIA


RESOLUCIÓ de 21 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Radiofísica Hospitalària dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat. DOGV (11/4/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/04/11/pdf/2022_3165.pdf

Lloc: Universitat de València. Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

Data: Diumenge 22/5/22

Hora: 12.00 h.

Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top