Oposicions

INCREMENTE PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA REDUCCIÓ DEMORA ASSISTENCIAL


ACORD de 5 de desembre de 2023, del Consell, pel qual s’incrementa la partida pressupostària del Programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut en 2023, regulat per l’Acord de 31 de març de 2023, del Consell.

✅ Enllaç al DOGV (07/12/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/07/pdf/2023_12417.pdf
To top