Oposicions

INCLUSIÓ OPOSITORS/AS Al LLISTAT DEFINITIU DESPRÉS DE RECURSOS OPOSICIÓ ADMINISTRATIU/A


RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 29 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants d’administratiu o administrativa de la funció administrativa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al DOGV :https://dogv.gva.es/datos/2022/11/08/pdf/2022_10100.pdf
To top