Oposicions

INCLUSIÓ OPOSITORS Al LLISTAT DEFINITIU DESPRÉS DE RECURS OPOSICIÓ MEDIC@ FAMÍLIA AP


RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans per la qual es modifica la resolució de 21 de juny de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es va aprovar el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de Metge o Metgessa de Família d’Equip d’Atenció Primària dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Enllaç al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2022/09/20/pdf/2022_8187.pdf
To top