Oposicions

INCLUSIÓ OPOSITORA Al LLISTAT DEFINITIU TÈCNIC /A LABORATORI


RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la resolució de 13 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes de laboratori dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al DOGV :https://dogv.gva.es/datos/2022/12/07/pdf/2022_11395.pdf
To top