Oposicions

INCLUSIÓ OPOSITORA Al LLISTAT DEFINITIU DESPRÉS DE RECURSOS OPOSICIÓ INFERMERIA SALUT PÚBLICA


RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 19 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’infermers o infermeres de salut pública (A2-S03-01) personal funcionari de l’administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al DOGV:https://dogv.gva.es/datos/2022/11/25/pdf/2022_10903.pdf
To top